Brezplačni aplikacijski vmesnik za izmenjavo podatkov

Brezplačno ponujanje API vmesnika za dobavitelje, ki so v skladu s šestim odstavkom 16. člena ZPGOPEK dolžni zagotoviti objavo in dostopnost preverjeno pravilno delujočega API-ja najkasneje do 31. julija 2023!

Vpisanih odjemalcev: 553

Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

Vlada je uvedla pomoč za energetsko intenzivna podjetja, ki so v letu 2023 doživela povečanje cen energentov. Višina subvencije se giblje med 40 in 80 odstotkov upravičenih stroškov, odvisno od vrste pomoči. Pomoč je omejena na določene zgornje in spodnje cene energentov ter na najvišjo možno skupno višino 850 milijonov evrov.

Več o razpisu

Višina subvencije

Višina subvencije znaša med 40 in 80 odstotkov upravičenih stroškov, odvisno od vrste pomoči za gospodarstvo.

Upravičeno obdobje

Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023.

Omejitve cen energentov

Zakon določa zgornjo in spodnjo mejo cen energentov za leto 2023, ki jih upravičenec lahko uveljavlja (510 €/MWh za elektriko, 160 €/MWh za zemeljski plin; najnižje cene: 150 €/MWh za elektriko, 79 €/MWh za zemeljski plin).

Izplačilo pomoči

Prvo izplačilo bo izvedeno do 31. marca 2023, naslednja izplačila pa se bodo izvajala mesečno.

Pravno obvestilo
Z dostopom in uporabo spletnega portala zpgopek.si uporabnik izrecno sprejema, da je uporaba a lastno odgovornost.
V primeru tehničnih napak ali izpada delovanja, upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi lahko iz tega izhajale.
To vključuje, vendar ni omejeno na, izgubo podatkov, napačno interpretacijo informacij ali nedostopnost storitev.
Če imate tehnične težave, nam pišite na [email protected]. Za vsebinska vprašanja se obrnite na SPIRIT Slovenija [email protected].